Prawo rodzinne

prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego podejmuję się prowadzenia spraw obejmujących:

 • rozwód współmałżonków,
 • negocjacje przedrozwodowe,
 • ustalenie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • podział majątku wraz z wyodrębnieniem majątku osobistego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • rozszerzenie, wyłączenie lub ograniczenie wspólności majątkowej,
 • długi małżonków,
 • obowiązek alimentacyjny, podwyższenie lub obniżenie kwoty wypłacanej,
 • ustanowienie kuratora reprezentującego dziecko,
 • ustalenie, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • zgody małżonka w stosunku do dziecka (wyrobienie paszportu, wyjazd do innego miasta lub kraju, operację, leczenie),
 • zmiana nazwiska,
 • postanowienia związane z porwaniem rodzicielskim dziecka,
 • ustanowienie kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej i pozasądowej,
 • przysposobienia małoletniego,
 • adopcja dziecka,
 • ustalenia związane z majątkiem dziecka.