młotek sędziowski

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Bednarczyk

Nazywam się Andrzej Bednarczyk i jestem adwokatem z wieloletnim stażem. Prowadzę kancelarię w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Warszawie i oferuję swoje usługi zarówno osobom fizycznym, przedsiębiorstwom, jak i instytucjom publicznym. Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego oraz gospodarczego. Służę doradztwem prawnym również z wielu innych dziedzin.

Reprezentuję moich klientów przed sądami, urzędami oraz zajmuję się rozwiązywaniem sporów prawnych. Zapewniam pełną ochronę danych osobowych oraz poufność otrzymanych informacji.

Moje umiejętności potwierdzają liczne certyfikaty oraz zdobyte uprawnienia zawodowe. Staram się na bieżąco uzupełniać wiedzę o zmieniające się regulacje prawne.

Doradztwo prawne z wielu dziedzin - Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Bednarczyka.

CZYTAJ WIĘCEJ 

Prawo cywilne

Oferuję szeroki zakresu usług z zakresu prawa cywilnego. Redaguję pozwy, wnioski, umowy oraz wszelkiego rodzaju oświadczenia. Pomagam gromadzić dokumentację niezbędną do wniesienia sprawy do sądu. Pilnuję przestrzegania koniecznych terminów związanych z prowadzeniem spraw oraz doradzam w kwestiach zawarcia ugody. Prawo cywilne to bardzo szeroka dziedzina, ale zdobyta wiedza i posiadane kompetencje ułatwiają mi poruszanie się w gąszczu przepisów.

starsza kobieta
uśmiechnięta kobieta

Prawo pracy

Prawo pracy to zespół regulacji normujących sprawy związane ze stosunkiem pracy na linii pracodawca – pracownik. Określone są wszelkie prawa i obowiązki zachodzące pomiędzy dwiema stronami, a właściwie opisuje je Kodeks Pracy. Przestrzeganie powinności dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika w równym stopniu. Zajmuję się prowadzeniem spraw w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu. Sporządzam odwołania, negocjuję ugody oraz reprezentuję stronę przed sądem.

Prawo karne

Prawo karne zajmuje regulowaniem norm, których przestrzeganie obłożone jest sankcją karną. Występuję jako obrońca w sprawach karnych i o wykroczenia. Zajmuję się prowadzeniem postępowania przygotowawczego, jak i reprezentowania oskarżonego lub ofiarę przed sądem. Sprawy karne są związane z wielkim ładunkiem emocjonalnym, dlatego niezbędne jest doświadczenie i umiejętność przeprowadzenia klienta przez wszystkie etapy. Właściwa ocena sytuacji i umiejętne podejmowanie decyzji ma ogromny wpływ na efekt sprawy.

ręce za kratkami
prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne wchodzi w skład prawa cywilnego i jest regulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Sprawy tego typu najczęściej kończą się przed sądem i wymagają ogromnej delikatności i empatii podczas ich rozpatrywania. Ze względu na dużą skalę emocji, którą ze sobą niosą, potrzeba sporych umiejętności negocjacyjnych oraz obiektywnego osądu sytuacji. Przeprowadzenie sprawy do satysfakcjonującego końca wymaga ścisłej współpracy z klientem i jego adwersarzem, co pozwala na w miarę szybkie i ugodowe zakończenie konfliktu.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to dziedzina dotycząca głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Reguluje zasady powstawania i funkcjonowania spółek oraz ich relacji z urzędami państwowymi. Normuje zakres ich działania oraz obowiązki wobec organów państwowych. Zajmuję się rejestracją, likwidacją i rozwiązywaniem spółek wpisanych do KRS. Podejmuję się tworzenia i opiniowania umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Prowadzę negocjacje w imieniu klienta.

 
uśmiechająca się grupa ludzi
podpisywanie dokumentów

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki pomiędzy organami państwowymi a obywatelami. Jest to bardzo rozbudowana dziedzina, która określa prawa i obowiązki stron wobec siebie. Dotyczy wielu aspektów życia codziennego i wpływa na jakość funkcjonowania obywatela w danym środowisku. Podejmuję się wielu czynności związanych z zagwarantowaniem moim klientom uprawnień do postępowania przed urzędami administracji publicznej, samorządowej czy rządowej oraz sądami administracyjnymi.

Obsługa przedsiębiorców

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw. Oferuję stałą opiekę, pozwalającą unikać problemów już w początkowej fazie. Sprawuję nadzór prawny nad działaniami firmy. Wielu moich klientów to ofiary rozwiązywania komplikacji poprzez opiniotwórcze portale w internecie, co często kończy się wieloletnimi i kosztownymi sprawami sądowymi. Opieram swoje działania na ugruntowanej wiedzy prawniczej, długoletniemu doświadczeniu i odpowiednich kontaktach. W ten sposób jestem w stanie pomóc klientom, aby osiągnęli satysfakcjonujący wynik.

kobieta robiąca sprawozdanie