Obsługa przedsiębiorców

obsługa przedsiębiorców

Zajmuję się kompleksową obsługą przedsiębiorców, oferując stałą obsługę prawną, dostosowaną do potrzeb i możliwości firmy.

Podejmuję się doradztwa w zakresie:

  • Tworzenia podmiotu gospodarczego. Pomagam w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności z uwzględnienie opcji opodatkowania. Oferuję doradztwo w kwestiach formalnych: uzupełnianie dokumentacji, składanie do odpowiedniego organu.
  • Obsługi prawnej w trakcie prowadzenia działalności. Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez przedsiębiorstwo. Doradztwo kwestiach korzystania z usług bankowych i leasingowych.
  • Reprezentacji firmy i pomoc związana z uczestnictwem w sporach z: sądami, urzędami skarbowymi, samorządami lokalnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym.
  • Pomocy podczas przekształcania, zmian związanych z formą oraz zakresem opodatkowania.
  • Sprzedaży, likwidacji i rozwiązania firmy. Uczestnictwo w procesie restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.