Prawo pracy

prawo pracy

 

W ramach prawa pracy podejmuję się prowadzenia spraw obejmujących:

 • reprezentację pracownika lub pracodawcy przed wszystkimi instancjami oraz prowadzenie mediacji ugodowych poza sądowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę (brak umowy o pracę, nierozliczenie godzin nadliczbowych, niewydanie świadectwa i inne),
 • postępowania w sprawie mobbingu i nierównego traktowania,
 • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy o pracę, nie zapewniając pracownikowi okresu wypowiedzenia,
 • odszkodowania z tytułu niewłaściwie naliczonych godzin pracy oraz niewykorzystania urlopów i innych dni wolnych,
 • odszkodowania z tytułu niewłaściwego traktowania kobiet w ciąży i nieprzestrzegania obowiązujących dotyczących ich przepisów,
 • odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy,
 • opiniowanie i negocjacje w przypadku kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo z zakresu zatrudniania Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce,
 • tworzenie i opiniowanie umów członków zarządu spółek,
 • restrukturyzację przedsiębiorstwa,
 • tworzenie, opiniowanie i negocjacja regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Funduszu, Świadczeń Socjalnych, klauzul o zakazie konkurencji,
 • zwolnienia grupowe i związane z nimi sankcje prawne,
 • doradztwo w przypadku naruszenia warunków pracy,
 • wypadki przy pracy.