Prawo karne

prawo karne

 

W ramach prawa karnego podejmuję się prowadzenia spraw obejmujących:

 • doradztwo prawne,
 • obronę klienta w postępowaniach przeciwko życiu, zdrowi, bezpieczeństwu, rodzinie i mieniu,
 • reprezentowanie klienta podczas postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego oraz obrona w określonych przypadkach zarówno oskarżonego, podejrzanego, jak i ofiary,
 • przygotowanie zażaleń oraz skarg od wyroków nakazowych,
 • konstruowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowanie apelacji i kasacji,
 • przygotowanie wniosków o: odroczenie, zawieszenie, przerwanie kary oraz przedterminowe zwolnienie czy ułaskawieni,
 • prowadzenie postępowań dotyczących niesłusznego aresztowania lub zatrzymania,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego,
 • występowanie z wnioskiem o zadośćuczynienie, naprawienie szkody czy odszkodowanie,
 • sporządzanie pism odwoławczych,
 • negocjacje związane z dobrowolnym poddaniem się karze,
 • analizę karną podejmowanych działań gospodarczych.