Prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

W ramach prawa gospodarczego podejmuję się prowadzenia spraw obejmujących:

 • obsługę firm od strony prawnej,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji oraz likwidacji i rozwiązania spółek,
 • przekształcenia związane z organizacją spółki,
 • składanie dokumentów związanych z otrzymaniem koncesji, pozwoleń niezbędnych do wykonywania pewnego rodzaju działalności gospodarczej,
 • doradztwo w kwestii zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • pomoc w zakresie prawa spółek,
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjacje zmian w umowach handlowych, dystrybucyjnych, o współpracy i innych,
 • doradztwo w kwestii tworzenia, zakładania i formalizowania spółek kapitałowych i osobowych oraz fundacji i stowarzyszeń,
 • informacje dotyczące zbycia lub nabycia udziałów czy akcji,
 • doradztwo i uczestnictwo w posiedzeniach zarządu, radach nadzorczych, walnych zgromadzeniach, zebraniach akcjonariuszy,
 • reprezentowanie spółek w sporach sądowych i pozasądowych, przed wszystkimi instancjami,
 • doradztwo na każdym etapie w kwestii windykacji należności,
 • reprezentacja w przypadku postępowania upadłościowego.