Prawo administracyjne

prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego podejmuję się prowadzenia spraw obejmujących:

 • zażalenia od postanowień administracyjnych,
 • doradztwo z zakresu prawa administracyjnego,
 • opiniowanie i odwołania od decyzji organów administracyjnych,
 • składanie skarg do sądu administracyjnego,
 • składanie wniosków do organów administracyjnych,
 • dochodzenie odszkodowań od organów administracji publicznej,
 • doradztwo w kwestii pozyskania koncesji, zezwoleń licencji i innych,
 • pomoc w problemach dotyczących ochrony środowiska,
 • zagadnienia ochrony konkurencji i konsumenta,
 • reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi lub Izbą Skarbową,
 • prawo budowlane i związaną z nim polityką gospodarowania zasobami nieruchomości,
 • ewidencję ludności, akty stanu cywilnego,
 • postanowienia dotyczące naruszenia przepisów o transporcie drogowym,
 • przygotowywanie pism kierowanych do organów administracji państwowej,
 • reprezentacja klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.